Terveim

Önéletrajz

Képgaléria

Kapcsolat

Főoldal


Tisztelt Bélapátfalvai Lakosok!

Ferencz Péter polgármester és egyben polgármesterjelölt vagyok! Bizonyára mára már ismeretes Önök előtt, hogy minden ellentétes híreszteléssel szemben, én is újra indulok a 2014. évi önkormányzati választáson. Azt, hogy hivatalosan is újra polgármesterjelölt lehetek köszönöm mindazoknak, akik támogatásukkal megtiszteltek és bizalmuk jeléül aláírták az ajánló ívemet. Egyben elnézést kérek mindenkitől, akikhez személyesen, vagy segítőim útján nem jutottam el, de az önkormányzati munkám meglehetősen szűkre szabott szabadidőt biztosít számomra a kampányolásra. Bízom benne, hogy a választásokig még minden olyan bélapátfalvai lakoshoz eljutok, akik támogatásukkal vagy éppen súlyos kritikáikkal eddig is segítették munkámat és észrevételeikből, gondolataikból, javaslatukból újra fel tudok állítani egy fontossági sorrenden alapuló tevékenység listát. Természetesen, mint versenyző szeretnék nyerni és eddigi megszerzett gyakorlatomat, tapasztalatomat felhasználva tovább dolgozni kedves városunkért Bélapátfalváért.

Tisztelettel kérem ezért Önöket, olvassák el soraimat!

Mint azt már korábban a parlamenti választások idején is, és jelenleg a jelöltté válás feltételeinél is tapasztalhatták, ez a választási eljárás merőben eltér az eddig megszokottaktól. Engedjék meg ezért, hogy én is teljesen nem szokványos módon kezdjem el ismertetni gondolataimat. Nem azzal kezdem, mit fogok tenni, mit várhatnak tőlem, szeretném azt közölni mindenkivel mi az, amit semmi esetre sem fogok megtenni, ezalatt a választási kampány alatt sem, és az azt követő időszakban sem.

Nézzük melyek is ezek a dolgok:
Nem fogom kritizálni, buta kitalálásokkal bántani ellenfeleimet több dolog miatt sem. Sajnos ma országunkban minden politikai oldal már szinte megszokott módon alkalmazza ezeket gátlástalan kampány-elemeket. Ígérem, én nem fogom. Nem fogom egyrészt azért, mert mindkét ellenfelemet bizonyos szinten értékes embernek tartom, és jelen választás furcsaságát csak fokozza, hogy egyikükhöz évtizedes barátság fűz. Az én életfelfogásom nem engedi meg azt, hogy bármilyen politikai eszme, rövid időre szóló megbízatásért folyó verseny befeketítse, beárnyékolja a baráti eszméket. Nem fogom másrészt azért sem, mert mindkét ellenfelem nyolc, illetve négy éven át segítette munkámat, az önkormányzat vezetése által előterjesztetteket majd minden esetben támogatták, egyetértettek az elővezetett elképzelésekkel. Biztos vagyok benne, hogy ők is jót akarnak a településnek és népszerűnek, alkalmasnak tartják magukat a polgármesteri munka ellátására. Ezúton is kívánok nekik sok sikert és jó versenyzést a hátralévő kampány időszakban.

Mi az, amit még ne várjon senki tőlem az elkövetkezendő időszakban?
Ne várjon senki ígérgetéseket! Az elmúlt 12 évben megtanulhattam én is és minden önkormányzati szférában jártas állampolgár, de talán minden helyben élő állampolgár is, hogy az élet átírja a forgatókönyveket. Tervezhettük sok mindent, de ha a lehetőségek korlátokat szabtak minden alkalommal, ezután is korlátokat fognak szabni az önkormányzati elképzeléseknek, terveknek. Nem akarok abba a hibába sem esni, mint a „nagypolitikusok”, hogy a választások előtt kánaánról beszélek. Ezt mindenki nehezen viseli, tapasztalhattuk az elmúlt időszakban a bejelentett ipari parkban elindulni szándékozó vállalkozások kapcsán. A politikusoknak minden esetben csak politikai felelőssége van. Egy adott településen pár órát tartózkodnak, sajtótájékoztatót tartanak, majd hazamennek. Itt marad viszont a polgármester, a képviselőtestület és nekünk kell állni a kritikát, válaszolni a feltett gyakran ingerült kérdésekre. Ezért kérem, engedjék meg nekem, hogy ne bocsátkozzak felelőtlen, igazság alapokat nélkülöző ígéret kavalkádba. Nem tudom megígérni, hogy az elkövetkezendő ciklusban új vállalkozásokat szerzünk a településre és Bélapátfalva ipari nagyhatalommá fejlődik. Ha figyelemmel kisérték az elmúlt 10 évben az országos híradásokat tisztában lehetnek azzal, hogy összesen talán tíz év alatt kb. tizenöt új nagy termelő üzem, gyár alakult Magyarországon. Tehát még minden megyére sem jutott egy új befektető. Nem szabad elfelejteni azt a tényt sem, hogy minden egyes esetben fontos közlekedési csomópontokhoz települtek a cégek, illetve nagyvárosokba, ahol válogatni lehet a képzett munkaerőből. Tudomásul vettem ezeket a tényeket és eltérően másoktól nem fogok senkinek hazudni, nem fogok senkit becsapni, felelőtlenül ígérgetni a jövőbeni munkahely-teremtést illetően. Természetesen elgondolásaim és terveim között, jelezni fogom, hogyan is képzelem el foglalkoztatást Bélapátfalván.

Kedves Bélapátfalvai Lakosok! Tisztelettel közlöm Önökkel, hogy ebben a választási évben sem fogok több százezer forintot költeni a kampány színes nyomtatványaira, plakátokra, szórólapokra, telefonos megkeresésekre. Nem fogok egyetlen állampolgárt sem zaklatni szóróanyag áradattal, és nem fogok senkit telefonon felhívni szavazásra buzdítani sem a kampány alatt, sem a választás napján. Minden lakosnak alkalma volt az elmúlt esztendőkben megismernie, hogyan dolgozom polgármesterként, mindenki szeme előtt folyt az önkormányzati munka. Ezt lehet jól, kevésbé jól és teljesen elutasítóan értékelni, amit egyébkén folyamatosan meg is tesznek az állampolgárok természetesen mindenki az egyéni, saját érdekeit előtérbe helyezve. Tehát a mostani választási évben is úgy döntöttem, hogy a kampány helyett – mint egyébként minden évben – az egyházat, a civil szervezeteket, az alapítványokat, illetve a kimondottan rossz anyagi helyzetben lévő magánszemélyeket támogatom. Úgy érzem a település szempontjából így jártam el a leghasznosabban. Bízom benne, hogy Bélapátfalván bölcs emberek laknak, akik nem egy hónap kampányolás alapján osztogatják szavazataikat, és nem a szóróanyag minősége, vagy a közösségi oldalak ömlengő szövege alapján döntenek az „X” behúzásakor.

Kérem tekintsék át velem, mi is történt településünkön az elmúlt négy esztendőben

A visszatekintésnél mindenekelőtt az ÖNKRITIKÁÉ a főszerep. Ha matematikai alapon szeretnénk mérni a teljesítményünket az előző két ciklushoz képest, meg kell állapítanunk, hogy ebben a négy évben csak az előző ciklus egyötöd részét tudtuk fejlesztésre költeni. Ez tény, ezt nem lehet másképp magyarázni. Nem tudtunk elég energiát fordítani a konkrét értelemben vett településfejlesztésre. Nem tudtuk szépíteni a település-központot, a tó környékét, nem tudtunk új tereket, játszótereket kialakítani.
Az gondolom kulturális rendezvényekben nem szűkölködtünk, hiszen a művelődési ház segítségével rengeteg színvonalas programon vehettünk részt, de talán ezzel párhuzamosan kevés energiát fordítottunk a turisztika, idegenforgalom kiteljesedésére.Nem találtuk meg a teljes összhangot és egyetértést a település oktatási intézményeivel. 2015-ben lejár az általános iskolánk üzemeltetésére kötött szerződésünk, mivel várhatóan az óvoda is hasonló keretek között fog működni, át kell gondolnunk, hogy ebben a konstrukcióban kívánjuk tovább folytatni az oktatási intézményeink működtetését, vagy változtatunk!
Ezeknek a hiányosságoknak már nem érdemes az okát keresni, hiszen akkor nem előre fogunk jutni, hanem a múlton merengeni.
Meggyőződésem, hogy sem én, sem az önkormányzat vezetése, sem a képviselő-testület nem volt kevésbé felkészült, mint az előző két ciklusban, és talán fizikailag többet is dolgoztunk, mint ezekben a ciklusokban, mégis váratott magára, vagy elmaradt a siker.

Hogyan lehet, hogy az előző két önkormányzati ciklusban ez sokkal hatékonyabbak voltunk, sokkal nagyobb sikereket értünk el? Idézzük csak fel ezeket a beruházásokat is! Hiszen ekkor készült el a Felszabadulás út, Május 1 út rövid szakasza, Bartók Béla út, Hársas út, Dózsa György út, Béke út, Petőfi út, Móricz Zs. út, Kossuth L. út – Móricz Zs. út összekötő kapcsolat, Ipari parkot elkerülő út, IV. Béla úton járda és sárga villogó. Ekkor kerül felújításra, bővítésre az általános iskola, az óvoda. Ekkor alakítottuk ki a bölcsődét, és készült el az egészségház első illetve második üteme. Ekkor újítottuk fel a művelődési házunkat, a Gesztenyés Kiállítóházunkat, a sport öltözőt, a ravatalozót és parókia támfalát, az akkori kistérségi irodaházat ( ami most jelenleg az önkormányzat épülete ). Ekkor vásároltunk iskolabuszt, térfigyelő kamerákat, tűzjelző berendezéseket, műszaki mentőszert és híradópultot a tűzoltóságnak. Ebben az időszakban a törzsvagyont nagyságrendileg 1,2 milliárd forinttal tudta növelni az önkormányzat.
Ezzel szemben a 2010-2014 közötti időszakban abszolút mérőszámokban vizsgálva fejlesztéseinket, megállapítható, hogy a beruházások kizárólag építési tervek készítésére, kisteherautó, fűnyíró traktor, fűkaszák valamint számítástechnikai eszközök beszerzésére korlátozódtak, illetve megépült a parókia alatti korlát és a Gyári-tónál lévő vizesblokk. 2014-ben az önkormányzati ciklus végéig megvalósításra kerül a Vörösmarty út járda felújítása és felszíni vízelvezetése, a Gesztenyés Kiállítóház alapjainak, falazatának víz-szigetelése, a temető melletti parkoló kiépítése és az Apátsági templomhoz vezető sétány teljes felújítása világítással, vízelvezetéssel. A beruházok értéke nagyságrendileg összesen 132 millió forint, vagyis ebben a ciklusban beleszámítva az előző 3 év beruházásait is kb. 140 millió forinttal növelte Bélapátfalva Város a törzsvagyonát.

Nem kifogásokat és mentségeket keresve mindenképpen meg kell említeni, 2010-ben egy teljesen új önkormányzati rendszer kezdte meg működését. Az eddigi 12 fős képviselő-testület helyett egy jóval kisebb létszámú 7 fős ( 6 képviselő + polgármester ) csapat kezdett el dolgozni. Tanulnunk kellett ezt a működést. A nagyobb létszámú testület hatékonyabban hozott döntéseket, mert a megoszlott vélemények alapján könnyebben kialakult a többségi vélemény. Ebben a ciklusban rengeteg olyan döntés volt, amelyek csak második vagy harmadik, negyedik alkalommal kerültek elfogadásra. Be kell, hogy valljam, meg kellett tanulnom a kisebb csapattal való közös munkát, ami nem volt egyszerű és talán mindenki látta a kábeltelevízión keresztül, hogy ez a tanulási folyamat a ciklus második felére ért be. Ekkor már úgy érzem hatékonyan, ütemesen és szakmai alapon működött a testület.

2012. év második felétől fel kellett készülnünk 2013. január 1-re. Ekkor ugyanis 20 éve nem látott közigazgatási reform, azaz változás következett be az önkormányzatok életébe. Megszűntek a korábbi kistérségi szervezetek és helyükbe a járási szervek léptek. Megváltozott az önkormányzat feladatrendszere. Az önkormányzati létszám egy része átkerült feladatostul a járásba. Ez azt jelentette, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói állományában is jelentős változás történt. A külső szemlélő csak azt látta, hogy folyamatosan új arcok találhatók az irodákban. Ennek okát nem mindig ismerték. Nem tudhatták, hogy a nyugdíjba vonulások, és a járási hivatal indukálta létszám változás mellett, az új feladatokhoz új képzettséggel rendelkező emberek kellettek. Szeretném kijelenteni, ahogy a korábbiakban is minden jelenlegi és volt kollégámra teljes mértékben büszke vagyok, és maximálisan meg vagy elégedve teljesítményükkel, lelkesedésükkel kitartásukkal. Kevesen tudják azt is, hogy kollégáim munkaideje soha nem telik le délután 4 órakor, a legtöbbször az esti órákban érnek haza még hétvégén is. Ebből is látszik nem csak nekem kellett tanulnom és elsajátítanom az új közigazgatási rendszert, hanem minden kollégámnak. Úgy érzem a legnagyobb változásokon túl vagyunk, és a ciklus végére mind a képviselő-testület, mind az önkormányzat munkavállalói, mind az önkormányzat vezetése megtanulták azt, amit az előljáróink, felettes szerveink elvárnak tőlünk. Ezek a változások azonban hatalmas energiát kötöttek le, amelyet az érdemi munkától kellett elvonnunk. Ennek ellenére, bár hatalmas áldozatok árán ( létszám optimalizáció, energia takarékosság, stb…) a település költségvetése stabil volt 4 éven keresztül, sőt saját erőből nagyságrendileg 20-22 millió forintot tudtunk beruházásra költeni.

Úgy gondolom tehát, hogy a változások szeleit vitorlánkba fogva, és a helyes útirányt megtalálva egy szakmailag felkészült önkormányzati dolgozói gárda, egy tapasztalt, kiépített kapcsolatrendszerrel rendelkező, nyelveket beszélő, gazdasági szektorban otthonosan mozgó polgármester, egy tapasztalt, szakmai ismeretekkel rendelkező képviselő-testület a következő ciklusban az előzőnél jóval nagyobb sikereket fog elérni

Ferencz Péter Polgármester-jelölt